0 0,00 

Cart

No products in the cart.

RODO

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma Turtles.pl Paweł Grochowiecki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtycka 24/26.

Państwa dane otrzymaliśmy podczas dokonywania transakcji w naszym sklepie internetowym

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym do:

– realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży

obsługi reklamacji w przypadku, gdy reklamacja zostanie zgłoszona;

– obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy lub mailowo);

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą, a tym samym świadczyć usługę: adres email, telefon, dane adresowe do wysyłki oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu w/w dane nie zostaną nam przekazane, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe udostępniamy firmom świadczącym usługi transportowe w celu zlecenia wysyłki zamówionego towaru oraz firmie rachunkowej zajmującej się naszą księgowością.

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.