0 0,00 

Cart

No products in the cart.

Cites – ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem

cites dokumenty dla żółwia

Cites dokumenty potwierdzające legalność hodowli

cites dokumenty dla żółwia

To konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Została podpisana w 1973 roku w Waszyngtonie w celu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Ale także ze względu na nadmierne wykorzystanie przez człowieka. W szczególności konwencja reguluje handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem pochodzących z naturalnego środowiska. Kontroluje handel zwierzętami lub roślinami hodowanymi w niewoli.

Zgodnie z prawem CITES, handel zwierzętami chronionymi, urodzonymi w UE jest legalny. Należy jednak pamiętać, że nowi właściciele żółwi lądowych oraz innych okazów objętych Cites, zobowiązani są do ich rejestracji w ciągu 14 dni od zakupu. W Polsce rejestracja jest płatna i obowiązkowa. Dokumenty dla żółwia – CITES jest międzynarodowy i ważny jest na terenie całej Unii Europejskiej.

Ważne: Zastanawiasz się jakie dokumenty dla żółwia są potrzebne? U nas otrzymasz CITES A lub B potwierdzający urodzenie w niewoli. Masz pewność legalnej hodowli

Czym się one różnią dokumenty potwierdzające urodzenie w niewoli wg dyrektywy UE?

Niektóre okazy gatunków chronionych wymienionych w Aneksie “A” wymagają specjalnego oznakowania, z tytułu urodzenia w niewoli. Szczegółowe metody znakowania okazów są również zapisane w rozporządzeniach UE dotyczących handlu dziką fauną i florą. Wyłączenia z postanowień dotyczących oznakowania i/lub stosowania alternatywnych metod znakowania są dozwolone w pewnych okolicznościach. Jeżeli Organ Administracyjny Konwencji CITES uzna, iż zalecany sposób znakowania nie jest możliwy ze względu na cechy fizyczne lub behawioralne danego okazu. Przez znakowanie żółwi rozumiemy robienie zdjęć karapaksu oraz plastronu pojedynczej sztuki lub wszczepianie CHIPÓW.

Czym zatem różni się Aneks B?

Dokument wystawiany jest przez hodowcę na cały miot urodzony od jednej samicy, gdyż zgodnie z rozporządzeniem dany gatunek nie wymaga dodatkowego oznakowania. M.in. żółw stepowy objęty jest taką ochroną. W związku z tym przy zakupie otrzymasz Cites B w formie pojedynczej kopii bez znaków szczególnych.

Może to Cię zainteresuje?